INSTALLATIE ZONNEPANELEN

De installatie van zonnepanelen moet nauwkeurig worden aangepakt..  Voordat wij op vakkundige wijze uw zonnepanelen plaatsen, willen wij tot in detail op de hoogte zijn van het verbruik, de grootte van het dak  en het voorziene budget. Vandaar dat wij geen offertes vanop afstand opstellen, wij komen altijd bij u langs!

Installatie zonnepanelen: 4 succesfactoren

Om een degelijke installatie te garanderen, is de voorbereiding zeer belangrijk. Dit zijn de 4 belangrijkste factoren:

1.  Verbruik vs. productie.
Uw jaarlijkse energie-productie ligt idealiter zo dicht mogelijk bij het verbruik. Een beetje meer produceren kan geen kwaad.  Veel te veel produceren – als particulier – wel.  Want u wordt voor overproductie niet vergoed!  Wij helpen u om een gewenste situatie te creëren waarbij u richting ‘nul aankoop van het net’ gaat.

2.  Optimalisatie prosumententarief
Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten(PROducenten/conSUMENTen van electriciteit) betalen voor het gebruik van het distributienet. Wij optimaliseren de omvormer(s) zodat u een zo’n laag mogelijk tarief betaald.

3.  Grootte van het dak.
Bij de installatie van zonnepanelen moet rekening gehouden worden met de grootte van het dak.  Panelen die over de rand van het dak uitkomen zijn uit den boze.  Dat is esthetisch niet verantwoord en bovendien zijn de panelen dan veel te gevoelig voor windstoten.

4. Voorziene budget.
Logischerwijs bepaalt uw beschikbare budget de mogelijkheden. 

Wat is de beste plek voor zonnepanelen?

De plek is zeer belangrijk bij de installatie. Zonnepanelen zetten straling (daglicht, zonlicht) om in elektriciteit. We installeren zonnepanelen dan ook gericht tussen oost en west met een hellingshoek van minimaal 10 graden.

Schaduw vermijden

Bij de installatie van zonnepanelen vermijden we waar mogelijk schaduw. We bevestigen de zonnepanelen dus bij voorkeur niet naast een dakkapel maar altijd erboven. En probeer de panelen zo ver mogelijk weg te houden van schoorstenen en afvoerpijpjes. 

Oriëntatieverliezen

Een dak dat vrij zicht heeft op het oosten of westen levert tot 25% minder energie dan een ‘vrij’ dak op het zuiden. Een dak met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest benadert al redelijk de ideale situatie voor de installatie van zonnepanelen.

PV installatie (Photo Voltaisch)

Een PV-installatie (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal PV-cellen op een paneel gemonteerd. Wanneer licht op de cellen valt, begint er een gelijkstroom te lopen. De panelen wordt vervolgens zo opgesteld dat ze zoveel mogelijk zonnestraling opvangen.

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!